Przetwarzanie danych osobowych


Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych jest USŁUGI FINANSOWE Halyna Danysh, ul. Pasłęcka, 12E/14, 03-137 Warszawa NIP 524-286-60-36.
Kontakt w sprawie danych osobowych przekazanych Administratorowi możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@cityfinance.pl;
1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym przesyłania informacji handlowych) dotyczącego produktów i usług oferowanych przez CityFinance.pl oraz produktów i usług Podmiotów Powiązanych z CityFinance.pl;
2. Podane dane będą przetwarzane w celu archiwalnych i statystycznych np. na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów, modeli statystycznych, planów poszerzenia oferty;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody uniemożliwia kontakt doradcy i przesłanie informacji handlowej;
4. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego;
5. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia;